Toimintapolitiikka

PunaMustan laatu- ja ympäristöasioita johdetaan ISO 9001 JA 14001 -standardien vaatimusten mukaisesti. PunaMusta Oy:n toimipisteissä toimintaa johdetaan PunaMusta Oy:n hallituksen hyväksymän laatu- ja ympäristöpolitiikan mukaisesti. Henkilöstö sitoutuu toimimaan laadittujen politiikkojen mukaisesti ja noudattamaan toiminnan ohjaukseen laadittua toimintakäsikirjaa.

Laatupolitiikka

Teknisen ja toiminnallisen laadun perustana ovat asiakkaiden odotukset. Tunnistamme niiden täyttämisen vaatimukset menestyksen ehtona. Toimintaamme kohdistuvat asiakasvaatimukset, lait ja vaatimukset ovat tunnistettu ja niiden vaikutus toimintaamme on huomioitu. Henkilöstön osuus on merkittävä, koulutuksen ja avoimen tiedottamisen myötä uskomme motivoituneen henkilöstön laaduntuottokykyyn nyt ja tulevaisuudessa. Seuraamme ja mittaamme liiketoimintamme laaduntuottokykyä. Sitoudumme jatkuvaan parantamiseen. Viestitämme laatuodotukset kaikille tavarantoimittajille ja yhteistyöyrityksille ja arvioimme heidän toimintakykyä osana PunaMustan laaduntuottoa. Teknisen ja toiminnallisen laadun ylläpito on jatkuva prosessi jonka ylläpitoon Punamustan johto ja koko henkilöstö on sitoutunut.

PunaMusta-konsernille on myönnetty ISO 9001 ja ISO 14001 laatu- ja ympäristösertifikaatit. Bureau Veritas on auditoinut meidät ja todennut, että toimintamme vastaa em. laatu- ja ympäristöstandardeja. Laatuprojektin myötä olemme tarkistaneet toimintojamme ja saadut sertifikaatit velvoittavat meitä kehittämään toimintaamme myös tästä eteenpäin. Laadun takaa ammattitaitoinen ja kokenut henkilökuntamme ja toimitusvarmuutta parantaa uudistettu tilausten käsittely- ja valvontajärjestelmä.

PunaMusta Oy