Vastuullisuus on tekoja

Käyttämästämme paperistamme yli 90 % on PEFC-sertifioitua ja toimintaamme ohjaavat ISO 9001 ja ISO 14001 -sertifikaatit.

Vastuullinen PunaMusta

Vastuullisuus, hiilijalanjälki, vähennys
PunaMusta huolehtii erityisen tarkasti ympäristöstään, toimintansa laadusta sekä siitä, että voimme tarjota työtä painoalan ammattilaisille kotimaassa. PunaMustan tuotteet tarkoittavat laatua, palvelua sekä annettujen lupausten pitämistä.

PunaMusta sertifioitui vuonna 2018 kansainväliseen ClimateCalc-hiilijalanjäljen elinkaariarviointiin, jolla mitataan painotuotteen elinkaaren aikana syntyvien kasvihuonekaasujen kokonaismäärää. PunaMusta onkin sitoutunut vähentämään omaa hiilijalanjälkeään 20 prosenttia vuoteen 2025 mennessä.

PunaMustan ympäristövastuuseen kuuluu se, että liiketoiminnan ympäristövaikutuksia arvioidaan säännöllisesti. Ympäristöasioita johdetaan jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti. Sosiaalinen vastuu merkitsee hyviä toimintatapoja suhteessa kaikkiin sidosryhmiin. Henkilöstöstä huolehditaan ja asiakkaat ovat toiminnan keskipisteessä. Taloudellisen vastuun näkökulmasta toiminnan perusedellytyksiä on kannattava liiketoiminta ja sen jatkuvuudesta huolehtiminen.

PunaMustassa vastuullisuus on yhteinen asiamme. Toimintatapana on ajatella tulevaisuutta ja ottaa vastuu nykyhetkestä. Tutustu Alma Median ja PunaMustan vastuullisuusyhteistyöhön perustuvaan asiakassuhteeseen ja lue lisää vastuullisuudestamme: Vastuullisuusraportti 2019

Ympäristömerkkimme ja sertifikaattimme


PEFC-merkintä varmistaa, että paperiin käytetty puu on peräisin kestävän kehityksen periaatteella hoidetuista metsistä. Lue lisää PEFC-merkinnästä >

Laatu- ja ympäristösertifikaatit ISO 9001 ja ISO 14001 ohjaavat kaikkea toimintaamme. Sertifiointi myönnetään säännöllisissä Bureau Veritaksen järjestämissä auditoinneissa. Lue lisää >

Avainlippu kertoo, että tuotteemme ja palvelumme ovat Suomessa valmistettuja. Palveluyritysten osalta edellytetään myös merkittävää kotimaista omistusosuutta. Lue lisää Avainlipusta >

Joutsenmerkki myönnetään hakijalle, joka täyttää tiukat vaatimukset mm. käytettyjen kemikaalien laadun ja määrän, työturvallisuuden, energiankäytön ja laadun osalta. Lue lisää Joutsenmerkistä >