Vastuullisuus on tekoja

Olemme pienentäneen hiilijalanjälkeämme jo useilla kymmenillä prosenteilla, ja tavoitteemme on olla hiilinegatiivinen konserni vuoden 2029 loppuun mennessä. Olemme kotimainen toimija ja käytössämme on siitä kertova Avainlippu.

Vuonna 2021 painoliiketoimintamme käyttämästä sähköstä 99 % oli vihreää sähköä. Käyttämästämme paperista yli 90 % on PEFC-sertifioitua ja toimintaamme ohjaavat ISO 9001- ja ISO 14001 -sertifikaatit.

Vastuullinen PunaMusta

Vastuullisuutemme keskiössä ovat ympäristö, toiminnan laatu sekä työn tarjoaminen painoalan ammattilaisille kotimaassa.

Vastuullisuusraportti 2021 on nyt luettavissa Lukusali-palvelussa.

100-prosenttisesti hiilineutraalit painotuotteet

Toimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ovat välttämättömiä ja koskevat meitä kaikkia. On tehtävä konkreettisia tekoja ja oikeita valintoja. Yksi teko on 100-prosenttisesti hiilineutraalin painotuotteen valinta.

Käytännössä hiilineutraali painotuote syntyy, kun vähennämme kaikissa tuotannon vaiheissa ympäristökuormaamme suhteessa tuotannosta aiheutuvaan hiilidioksidimäärään. Painotuotteesi päästöt lasketaan vaihe vaiheelta. Laskenta aloitetaan paperin valmistuksesta ja päättyy sinulle toimitettavien valmiiden lehtien tai tuotteiden ensimmäiseen purkupaikkaan. Päästöt kompensoidaan täysimääräisesti.

Käyttämämme hiilijalanjälkilaskenta päivitetään ja sertifioidaan vuosittain. Vähennysten jälkeen jäljelle jäävät vähäiset päästöt kompensoimme lyhentämättöminä Verified Carbon Standard (VCS) -sertifioitujen ilmastoprojektien kautta. Kokonaisuutta valvoo puolueeton kolmas osapuoli. Kompensoinnin arvo on painotuotteen valmistusprosessista riippuen 0,5–1 % painotuotteen hinnasta.

Kysy lisää hiilineutraaleista painotuotteista myynniltämme: myynti@punamusta.com

Vähennämme ympäristökuormaa kaikissa tuotannon vaiheissa

Pelkkä päästöjen kompensointi ei riitä. Asetimme vuonna 2018 tavoitteeksemme vähentää omaa hiilijalanjälkeämme 20 prosentilla vuoteen 2025 mennessä. Saavutimme tämän tavoitteen vuoden 2019 lopussa, ja laskenta auditoitiin alkuvuodesta 2020. 2019−2020 välillä hiilijalanjälkeämme pieneni jälleen, nyt 16 prosentilla suhteessa valmistettuihin tuotetonneihin. Tarkasteluvuonna 2020-2021 painoliiketoimintamme hiilijalanjälki kasvoi 0,5 prosenttia. Joensuun tuotantolaitoksella tehdyt tuotantomuutokset nostivat väliaikaisesti propaanin kulutusta, mikä kasvatti hiilijalanjälkeä.

Hiilijalanjäljen pieneneminen on aikaansaatu muun muassa siirtymällä uusiutuvista energialähteistä tuotettuun sähköön, jätepaperin ja kemikaalien vähentämisellä ja energiatehokkuuden kehittämisellä. Kaikki ostamamme sähkö tulee sataprosenttisesti uusiutuvista lähteistä. Huomioimme toiminnassamme myös esimerkiksi paperinvalmistuksen ja paperivalintojen ympäristövaikutuksen ja ohjaamme asiakkaitamme ympäristövastuullisiin valintoihin. Liiketoimintamme ympäristövaikutuksia arvioidaan säännöllisesti ja johdetaan jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti.

Vastuullisuus on yhteistyötä

Meille sosiaalinen vastuu merkitsee hyviä toimintatapoja suhteessa kaikkiin sidosryhmiin. Huolehdimme henkilöstöstämme ja heidän hyvinvoinnistaan. Olemme Nolla tapaturmaa -foorumin jäsen. Foorumi on työpaikkojen verkosto, jonka tavoitteena on työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin jatkuva parantaminen sekä hyvien käytäntöjen levittäminen. Kuten serftifikaatissammekin sanotaan: Työpaikkamme tavoitteena on kehittyä työturvallisuudessa maailman kärkeen.

Asiakkaat ovat toimintamme keskipisteessä. Taloudellisen vastuun näkökulmasta toiminnan perusedellytyksiä on kannattava liiketoiminta ja sen jatkuvuudesta huolehtiminen.

Toimintatapana on ajatella tulevaisuutta ja ottaa vastuu nykyhetkestä. Tutustu Alma Median ja PunaMustan vastuullisuusyhteistyöhön perustuvaan asiakassuhteeseen ja lue lisää vastuullisuudestamme: Vastuullisuusraportti 2021

Ympäristömerkkimme ja sertifikaattimme


PEFC-merkintä varmistaa, että paperiin käytetty puu on peräisin kestävän kehityksen periaatteella hoidetuista metsistä. Lue lisää PEFC-merkinnästä >

Laatu- ja ympäristösertifikaatit ISO 9001 ja ISO 14001 ohjaavat kaikkea toimintaamme. Sertifiointi myönnetään säännöllisissä Bureau Veritaksen järjestämissä auditoinneissa. Lue lisää >

 

Avainlippu kertoo, että tuotteemme ja palvelumme ovat Suomessa valmistettuja.

Avainlippu-merkin tarkkojen sääntöjen mukaisesti yritys voi käyttää Avainlippua yrityskuvaviestinnässään, kun yhteisön liikevaihdosta yli 75 prosenttia syntyy tuotteista tai palveluista, joille on myönnetty Avainlippu-merkin käyttöoikeus. Lue lisää Avainlipusta >

PunaMusta on täysin kotimainen toimija, lukuun ottamatta yrityskaupassa meille siirtynyttä Pixmillin Virossa toimivaa tytäryhtiötä, joka valmistaa tuotteita Baltian ja Pohjoismaiden tarpeisiin. Kaikki tuotteemme ja palvelumme voit ostaa täysin kotimaisina ja tunnemme suurta ylpeyttä käyttäessämme Avainlippua.

 

Joutsenmerkki myönnetään hakijalle, joka täyttää tiukat vaatimukset mm. käytettyjen kemikaalien laadun ja määrän, työturvallisuuden, energiankäytön ja laadun osalta. Lue lisää Joutsenmerkistä >

PunaMusta Oy