PunaMustas anvisningar för inkjet adressering, heatset

Adressformat

 • Adressfilen kan vara en textfil i kolumner (eller en CSV-fil).
 • Uppgifterna för en och samma beställare ska finnas på samma rad.

Exempel på adressbeskrivning:

 • Fält 1 Kundnummer (eller motsvarande uppgift)
 • Fält 2 namn1 (obligatoriskt)
 • Fält 3 namn 2
 • Fält 4 namn 3
 • Fält 5 gatuadress (obligatorisk)
 • Fält 6 gatuadress 2
 • Fält 7 Postnummer och postort (kan vara i olika fält i filen) (obligatoriskt)
 • Fält 8 Land
 • Fält 9 Antal
 • Fält 10 Sorteringskriterier
 • Extrafält (max. 3 st.) exempelvis för märkningar för provtidning eller adresskälla

Adressfilen bör endast innehålla de uppgifter som ska skrivas ut, inga extrauppgifter, t.ex. telefonnummer eller e-postadresser. Filen ska således endast innehålla uppgifterna som ska adresseras på tidningen.

Vår adresshanterare gör inga korrigeringar i adressfilen, dvs den hanteras som den är levererad. Finns det felaktiga adressrader i filen (t.ex. om postnummer saknas) tar systemet bort dessa automatiskt från adressfilen.

Inrikes adresser

Ska finnas i en fil om möjligt. Filer kan dock kombineras.
Om det finns olika versioner i uppdraget, exempelvis olika typer av bilagor, måste adresserna lämnas i olika filer eller i en fil, versionsvis med sorteringskriterier.

Utrikes adresser

Ska alltid finnas i en separat fil med landskod i ett separat fält.

Utskick med flera produkter

Om flera tidningar ska skickas till samma adress ska antalet finnas i ett separat fält eller så ska adressen i filen upprepas det antal gånger som utskicket ska omfatta.

Leverans av adressfiler

·         Leverans av adressfiler via e-post

 • Använd tidningens namn och nummer som rubrik (Vår tidning 3/2012)
 • Skriv in filnamnen och antalet adresser per fil i e-postmeddelandet
 • Om det finns olika versioner i filerna ska dessa meddelas
 • Meddela också kontaktpersonen till adresserna med telefonnummer och e-postadress

·         Leverans av adressfiler via FTP

Anvisningar för adressering

 • På produkter med inkJet-adressering ska ett vitt utrymme med en höjd på minst 30 mm lämnas på omslagets baksida.
 • Mottagarens adressuppgifter skrivs alltid ut i högerkanten.
 • Adressutrymmets minimibredd från högerkanten är 150 mm, vilket räcker vid utskick inom landet.
 • Vid frågor kring adressering, kontakta din tryckerikontakt så hjälper vi er.

Min 30 mm
Max. 150 mm

PunaMusta Oy