Material- och leveransvisningar för heatset- och arkproduktion

PunaMusta följer standarden ISO 12647-2 (2013). Den nya standarden inklusive profiler innebär en bättre och mer modern produktion och tryckkvalitet.

Genvägarna för ICC-profiler, Papperskategorier och CSF-filer på denna sida har uppdaterats med nya nedladdningsbara filer 17.12.2018.

Fråga din kontaktperson på PunaMusta om du behöver mer information!

Allmänt

Produktstorlek och -placering

 • Layoutstorleken måste motsvara den slutgiltiga storleken.
 • Layout ska ske som enskilda sidor, inte som panel eller dubbelsidor.
 • En PDF-fil kan innehålla flera sidor i följd.
 • Lämna inga onödiga tomma sidor i materialet.

Utfall

 • Utfall 3mm.
  Den som skapar en PDF-fil ansvarar för tillräckligt utfall i materialet.

Färger

 • För 4-färgstryck omvandlas RGB-färger under arbetsprocessen till CMYK-profiler.
 • I PunaMustas arbetsprocess tillämpas övertryck där 100% svart trycks ovanpå andra färger medan det motsatta (ursparning) tillämpas på vitt.
 • Undvik placering av element närmare än 4 mm till sidformatets kant.

Bildresolution

 • Bildupplösning 300 dpi oberoende av rastreringsmetod.
 • För dagstidningar (coldset) gäller 200 dpi.

Använd inga skandinaviska tecken eller andra specialtecken i filnamn. I filnamn ska sidnumret föregås av understreck. Filnamnet får dock inte börja med understreck.

Färghantering

ICC-profiler för färghantering kan du ladda ner här:

PUNAMUSTAS ICC-PROFILER

Kopiera ICC-profilerna till mappen:
Mac: Macintosh HD – Biblioteket – Application – Adobe – Color – Profiles – Recommended
Pc: Hårddisk (C) – Windows – System32 – spool – drivers – color

Val av ICC-profil för Coldset:

 • För alla papperskvaliteter: WAN-IFRAnewspaper26v5.icc

Ladda ner förteckning över papperskategorier här:

Papperskategorier

Ladda ner CSF-filer här:

CSF-FILER

Ladda CSF-filer i Photoshop: ”Edit” – ”Color Settings” – ”LOAD”

Om det finns RGB-element i materialet omvandlas dessa till profilen för den valda papperstypen i PunaMusta Oy:s arbetsprocess. Omvandlingen tar hänsyn till eventuell inputprofil i materialet.

Har du frågor kring val av profil så kan du fråga din kontaktperson eller kontakta PunaMustas repro på: tel. +358 10 230 8484, e-mail: prepress@punamusta.com

Miljömärkningar

PunaMusta har rätt att använda den nordiska miljömärkningen (Svanen) och skogsindustrins märkning för hållbart skogsbruk (PEFC).

Märkningarna visar för läsaren att vi tar vårt miljöansvar. Det finns två olika versioner av PEFC-märkningen där den ena inkluderar en förklaring.

För båda märkningarna gäller följande regler:

 • Rätten att använda märkningen tillhör tryckeriet, rätt licensnummer ska användas.
 • Märkningar som avser PunaMusta ska finnas i anslutning till information om var tryckningen skett.
 • Märkningarna får skalas men den tillhörande texten och licensnumret måste gå att läsa.
 • Märkningarnas färg får inte ändras. Du hittar de nödvändiga färgerna i zip-filen intill.

DU KAN LADDA NER MÄRKNINGARNA HÄR

PDF-inställningar

Om du använder dig av InDesign för att skapa dina sidor så rekommenderar vi att du exporterar sidorna som en PDF-fil.

Du kan ladda ner JobOptions-filen för Acrobat Distiller och InDesign CS här: [uppdaterad 13.5.2011]

PunaMustas pdf-inställningar V1.6. C

Överföring av material

FTP-server:
ftp://ftp.punamusta.com

Du får inloggningsuppgifterna av din kontaktperson. Vi rekommenderar en FTP-klient för överföringen.

Mac: Cyberduck for Mac, ladda ner här: http://cyberduck.ch

PC: FileZilla Client for PC, ladda ner här: http://filezilla-project.org/

WebApproval

WebApproval, en webbaserad lösning för mottagning och godkännande av tryckmaterial: http://webapproval.punamusta.com

Du får inloggningsuppgifterna av din kontaktperson.

Bruksanvisningen för WebApproval laddar du ner här:

WEBAPPROVAL BRUKSANVISNING

PunaMusta Oy