Tänker bortom morgondagen

PunaMustas miljöansvar innebär regelbundna utvärderingar av vår verksamhets miljöeffekter. Alla våra trycksaker som t ex visitkort, affischer, broschyrer, tidskrifter och kataloger går att klimatkompensera och få producerade som 100% koldioxidneutrala.

Ansvarstagande PunaMusta

Vi på PunaMusta är väldigt måna om miljön och kvaliteten. PunaMustas produkter står för kvalitet, service och löften som innebär att vi håller det som vi lovar.

Vi erbjuder i stort sett alla våra tryckta reklamprodukter och kommunikationsmaterial som koldioxidneutrala. Detta inkluderar visitkort och affischer , broschyrer samt tidskrifter med en upplaga på mindre än 3 000 exemplar. För större upplagor kan kunden själv bestämma om de vill ha tidskrifter, direktreklam och kataloger tryckta på ett koldioxidneutralt sätt. En koldioxidneutral tryckt produkt skapas när utsläppen från tryckning minskas på lång sikt och de återstående låga utsläppen kompenseras helt genom certifierade klimatprojekt.

2018 fick PunaMusta det internationella ClimateCalc-certifikatet, vilket innebär att vi mäter den totala mängden koldioxid som bildas under en trycksaks livscykel. Över 90 % av det papper vi använder är PEFC-certifierat och vår verksamhet är kvalitetssäkrad enligt ISO 9001- och vårt miljöledningssystem  är certifierat enligt ISO 14001. År 2018 satte vi vårt mål att minska vårt koldioxidavtryck med 20 procent till 2025. Vi nådde målet redan 2020.

PunaMustas miljöansvar omfattar regelbundna utvärderingar av vår verksamhets miljöeffekter. Miljöfrågor hanteras utifrån principen om ständig förbättring. Socialt ansvar innebär god praxis gentemot alla våra intressegrupper. Vi tar väl hand om vår personal och våra kunder står givetvis i centrum. Vår verksamhet bygger ur ett ekonomiskt perspektiv på lönsamhet för att vi nu och på lång sikt ska kunna fortsätta vara ert sjävklara val som samarbetspartner.

Miljömärkning och certifikat

PEFC-märkning garanterar att trä råvarorna till vårt papper kommer från ett ansvarsfullt och hållbart skogsbruk ur ett miljö- socialt- och ekonomiskt perspektiv.

Svanenmärket är Nordens officiella miljömärkning och innebär att vi som ett Svanenmärkt tryckeri har ett helhetsperspektiv på vår miljöpåverkan. Det handlar om att utnyttja resurserna på bästa möjliga sätt och ersätta förorenande och hälsoskadliga kemikalier med bättre alternativ. För mer information.

Kvalitets- och miljöcertifikaten ISO 9001 och ISO 14001 styr hela vår verksamhet. Certifieringarna beviljas av Bureau Veritas genom regelbundna revisioner.

PunaMusta Oy