Valitse ympäristöystävällinen 100-prosenttisesti hiilineutraali painotuote

Hiilineutraalin painotuotteen valitseminen on konkreettinen teko ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Ihmiset ovat ympäristötietoisia, ja ympäristötekosi auttavat asiakastasi tekemään vastuullisen valinnan.

Tarjoamme lähes kaikki mainospainotuotteet ja viestinnän materiaalit 100-prosenttisesti hiilineutraaleina automaattisesti kaikille asiakkaillemme. Tähän kuuluvat esimerkiksi käyntikortit, kutsut, julisteet, flyerit, kortit, vuosikertomukset ja vastuullisuusraportit sekä alle 10 000 kappaleen painosmäärien esitteet ja kirjat. Hiilineutraalisti painamme myös alle 3 000 kappaleen painosmäärien kuvastot, luettelot ja lehdet, pois lukien sanomalehdet.

Muiden paperille painettavien tuotteiden kohdalla asiakkaamme voivat valita, painetaanko ne hiilineutraalisti. Tällöin kompensoinnin osuus tuotteen hinnasta on 0,5-1 prosenttia.

Tarjoamme asiakkaan käyttöön Hiilineutraali painotuote -merkin, jonka hän saa halutessaan lisätä tuotteisiinsa.

Miten syntyy hiilineutraali painotuote?

100-prosenttisesti hiilineutraali painotuote saadaan, kun päästöjä vähennetään tuotannon jokaisessa vaiheessa. Jäljelle jäävät päästöt kompensoimme Verified Carbon Standard (VCS) -sertifioidun ilmastoprojektin kautta täysimääräisesti. Kokonaisuutta valvoo puolueeton kolmas osapuoli.

hiilineutraali_painotuote_logoKäytännössä hiilineutraalin painotuotteen tuotanto alkaa tekemästämme päästölaskelmasta. Päästöt laskemme vaiheittain aina paperinvalmistuksesta rahtiin ja työntekijöiden työmatkoihin. Laskelma painotuotteen päästöistä perustuu siis tarkkaan tietoon. Halutessasi voimme toimittaa sinulle painotuotteesi osalta painotuotekohtaisen laskelman.

Päästöjen vähentäminen on ratkaisevassa asemassa

Emme ainoastaan kompensoi päästöjä, vaan teemme konkreettisia tekoja niiden vähentämiseksi. Näitä ovat esimerkiksi paperivalinnat, hukkapaperin vähentäminen ja tuotantotilojen valaistuksen muuttaminen LED-valaistukseksi. Vähennämme tuotannon ympäristökuormaa myös panostamalla ajanmukaisiin ja ympäristöä vähemmän kuormittaviin laitteisiin ja koneisiin.

Aito ympäristötyö on jatkuvaa kehitystä, joten tavoitteemme on vähentää toiminnastamme aiheutuvaa ympäristökuormaa suhteessa tuotantoon tulevinakin vuosina.

Pienensimme välillä 2018-2019 omaa hiilijalanjälkeämme 20 prosentilla ja seuraavana vuonna jälleen 16 prosentilla. Vuonna 2020 kaikki ostamamme sähkö tuli sataprosenttisesti uusiutuvista lähteistä.

Huomioimme toiminnassamme myös esimerkiksi paperinvalmistuksen ja paperivalintojen ympäristövaikutuksen. Ohjaamme asiakkaitamme ympäristövastuullisiin valintoihin ja pyrimme jatkuvasti vähentämään jätepaperin määrää. Liiketoimintamme ympäristövaikutuksia arvioidaan säännöllisesti ja johdetaan jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti.

Kompensaation merkitys

VCS on vapaaehtoista päästökauppaa standardisoivan Verran sertifikaatti. Sertifikaatti varmistaa, että kompensointiin käytettävät päästöyksiköt ovat todellisia, mitattuja, raportoituja ja ulkopuolisen tahon toimesta todennettuja, sekä käytetään vain yhden kerran yhden tahon toteuttamaan kompensointiin.

Hiilineutraalien painotuotteidemme kompensaatiot on kohdistettu hankkeeseen, joka suojelee Amazonin sademetsää Perun puoleisella alueella.

Vaikka kompensaation määrä painotuotteen kokonaisarvosta on vähäinen, sillä on tärkeä merkitys kohdealueelle sekä ekologisesta että sosiaalisesta näkökulmasta. Suojeltu metsä sitoo hiilidioksidia, mutta sen lisäksi hanke esimerkiksi tukee luonnon monimuotoisuuden suojelua sekä paikallisen väestön koulutusta ja toimeentuloa.

Haluamme kovasti tarjota kotimaisia kompensointikohteita, mutta kaksoislaskennasta johtuen se ei vielä ole mahdollista. Lue lisää blogista

Tutustu hiilineutraali painotuote -esitteeseen:

PunaMusta Oy