Valitse ympäristöystävällinen 100 % hiilineutraali painotuote

Hiilineutraalin painotuotteen valitseminen on konkreettinen teko ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Ihmiset ovat ympäristötietoisia, ja ympäristötekosi auttavat asiakastasi tekemään vastuullisen valinnan.

Tarjoamme lähes kaikki mainospainotuotteet ja viestinnän materiaalit 100-prosenttisesti hiilineutraaleina. Tähän kuuluvat esimerkiksi esitteet, käyntikortit, kortit ja julisteet sekä alle 3 000 kappaleen painosmäärien kirjat, katalogit, vuosikertomukset, vastuullisuusraportit, suoramainokset ja lehdet pois lukien sanomalehdet.

Yli 3 000 kappaleen painosmääräisten lehtien, katalogien ja vastaavien julkaisujen osalta asiakkaamme voivat valita, painetaanko ne hiilineutraalisti. Tällöin kompensoinnin osuus tuotteen hinnasta on 0,5-2 prosenttia.

Tarjoamme asiakkaan käyttöön Hiilineutraali painotuote -merkin, jonka hän saa halutessaan lisätä tuotteisiinsa.

Miten syntyy hiilineutraali painotuote?

100-prosenttisesti hiilineutraali painotuote saadaan, kun päästöjä vähennetään tuotannon jokaisessa vaiheessa. Jäljelle jäävät päästöt kompensoimme Verified Carbon Standard (VCS) -sertifioidun ilmastoprojektin kautta täysimääräisesti. Kokonaisuutta valvoo puolueeton kolmas osapuoli.

hiilineutraali_painotuote_logoKäytännössä hiilineutraalin painotuotteen tuotanto alkaa tekemästämme päästölaskelmasta. Päästöt laskemme vaiheittain aina paperinvalmistuksesta rahtiin ja työntekijöiden työmatkoihin. Laskelma painotuotteen päästöistä perustuu siis tarkkaan tietoon. Halutessasi voimme toimittaa sinulle painotuotteesi osalta painotuotekohtaisen laskelman.

Päästöjen vähentäminen on ratkaisevassa asemassa

Emme ainoastaan kompensoi päästöjä, vaan teemme konkreettisia tekoja niiden vähentämiseksi. Näitä ovat esimerkiksi paperivalinnat, hukkapaperin vähentäminen ja tuotantotilojen valaistuksen muuttaminen LED-valaistukseksi. Vähennämme tuotannon ympäristökuormaa myös panostamalla ajanmukaisiin ja ympäristöä vähemmän kuormittaviin laitteisiin ja koneisiin.

Aito ympäristötyö on jatkuvaa kehitystä, joten tavoitteemme on vähentää toiminnastamme aiheutuvaa ympäristökuormaa suhteessa tuotantoon tulevinakin vuosina.

Asetimme pari vuotta sitten tavoitteeksemme vähentää omaa hiilijalanjälkeämme 20 prosentilla vuoteen 2025 mennessä. Saavutimme tämän tavoitteen alkuvuodesta 2020. Vuonna 2020 kaikki ostamamme sähkö tuli sataprosenttisesti uusiutuvista lähteistä.

Huomioimme toiminnassamme myös esimerkiksi paperinvalmistuksen ja paperivalintojen ympäristövaikutuksen. Ohjaamme asiakkaitamme ympäristövastuullisiin valintoihin ja pyrimme jatkuvasti vähentämään jätepaperin määrää. Liiketoimintamme ympäristövaikutuksia arvioidaan säännöllisesti ja johdetaan jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti.

Kompensaation merkitys

VCS on vapaaehtoista päästökauppaa standardisoivan Verran sertifikaatti. Sertifikaatti varmistaa, että kompensointiin käytettävät päästöyksiköt ovat todellisia, mitattuja, raportoituja ja ulkopuolisen tahon toimesta todennettuja, sekä käytetään vain yhden kerran yhden tahon toteuttamaan kompensointiin.

Tutustu hiilineutraali painotuote -esitteeseen:

PunaMusta Oy