Valitse ympäristöystävällinen 100 % hiilineutraali painotuote

Hiilineutraalin painotuotteen valitseminen on konkreettinen teko ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Ihmiset ovat ympäristötietoisia, ja ympäristötekosi auttavat asiakastasi tekemään vastuullisen valinnan.

Asiakkaamme voivat valita 100-prosenttisesti hiilineutraalit painotuotteet sanoma- ja aikakauslehdistä mainostuotteisiin ja esitteisiin. Voit painattaa hiilineutraalina esimerkiksi yrityksesi käyntikortit tai asiakaslehden. Tuotteet varustetaan Hiilineutraali painotuote -merkillä.

Miten syntyy hiilineutraali painotuote?

100-prosenttisesti hiilineutraali painotuote saadaan, kun päästöjä vähennetään tuotannon jokaisessa vaiheessa. Jäljelle jäävät päästöt kompensoimme The Gold Standard -sertifioitujen ilmastoprojektien kautta täysimääräisesti. Kompensoinnin osuus tuotteen hinnasta on 0,5-2 prosenttia. Kokonaisuutta valvoo puolueeton kolmas osapuoli.

hiilineutraali_painotuote_logoKäytännössä hiilineutraalin painotuotteen tuotanto alkaa tekemästämme päästölaskelmasta. Päästöt laskemme vaiheittain aina paperinvalmistuksesta rahtiin ja työntekijöiden työmatkoihin. Laskelma painotuotteen päästöistä perustuu siis tarkkaan tietoon. Halutessasi voimme toimittaa sinulle painotuotteesi osalta painotuotekohtaisen laskelman.

Päästöjen vähentäminen on ratkaisevassa asemassa

Emme ainoastaan kompensoi päästöjä, vaan teemme konkreettisia tekoja niiden vähentämiseksi. Näitä ovat esimerkiksi paperivalinnat, hukkapaperin vähentäminen ja tuotantotilojen valaistuksen muuttaminen LED-valaistukseksi. Vähennämme tuotannon ympäristökuormaa myös panostamalla ajanmukaisiin ja ympäristöä vähemmän kuormittaviin laitteisiin ja koneisiin.

Aito ympäristötyö on jatkuvaa kehitystä, joten tavoitteemme on vähentää toiminnastamme aiheutuvaa ympäristökuormaa suhteessa tuotantoon tulevinakin vuosina.

Asetimme pari vuotta sitten tavoitteeksemme vähentää omaa hiilijalanjälkeämme 20 prosentilla vuoteen 2025 mennessä. Saavutimme tämän tavoitteen alkuvuodesta 2020. Vuonna 2020 kaikki ostamamme sähkö tulee sataprosenttisesti uusiutuvista lähteistä. Seuraava tavoitteemme on tehdä vuoden 2021 aikana yksi PunaMustan tuotantolaitoksista täysin hiilineutraaliksi.

Huomioimme toiminnassamme myös esimerkiksi paperinvalmistuksen ja paperivalintojen ympäristövaikutuksen. Ohjaamme asiakkaitamme ympäristövastuullisiin valintoihin ja pyrimme jatkuvasti vähentämään jätepaperin määrää. Liiketoimintamme ympäristövaikutuksia arvioidaan säännöllisesti ja johdetaan jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti.

Kompensaation merkitys

Gold Standard on vapaaehtoisen päästökaupan tiukimmin valvottu laatustandardi. He varmistavat, että kompensaation varat ohjataan oikeaan kohteeseen. Hiilineutraalien painotuotteidemme kompensaatiot on kohdistettu metsityshankkeeseen Etiopiassa.

Vaikka kompensaation määrä painotuotteen kokonaisarvosta on vähäinen, sillä on tärkeä merkitys kohdealueelle sekä ekologisesta että sosiaalisesta näkökulmasta. Istutettu metsä sitoo hiilidioksidia, mutta sen lisäksi hanke esimerkiksi tukee luonnon monimuotoisuuden suojelua ja luo työpaikkoja paikalliselle väestölle.