Asiakirja luotu 10.5.2018

Tietosuojaseloste

1. Rekisterin pitäjä
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj
Y-tunnus 0214720-9
Postiosoite PL 99, 80141 Joensuu
Käyntiosoite Kosti Aaltosen tie 9, 80140 Joensuu

2. Yhteystiedot tietosuojaselosteeseen liittyen
tietosuoja@pkkoyj.com
Puh. 010 230 8000 (vaihde)

3. Henkilötietojen käsittely
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj käsittelee asiakkaiden henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:
– asiakassuhteiden hoitamiseen
– toimialakohtaisten tuotteiden sekä palveluiden toimittamiseen ja kehittämiseen
– markkinointiin ja asiakasviestintään

Tallennamme asiakaspuhelut asiakaspalvelun kehittämiseksi.

4. Rekisterien tietosisällöt
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n asiakasrekisterien tietosisällöt selviävät toimialakohtaisten järjestelmien rekisteriselosteista.

5. Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään
Keräämme henkilötietoja suoraan asiakkailta asiakasuhteen alussa sekä asiakassuhteen keston aikana. Lisäksi asiakas voi päivittää henkilötietojaan digitaalisten palveluiden kautta.
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj saa henkilötietojen päivityksiä myös niitä tarjoavien yrityksien kautta.

6. Evästeet
Palvelujen sisällön käytön seuraamiseksi käyttäjän tietokoneelle saatetaan ajoittain siirtää ns. evästeitä (”cookies”). Evästeillä kerätään tietoja siitä, miten ja milloin palveluja käytetään. Tietojen avulla palveluja kehitetään edelleen käyttäjää paremmin palvelevaksi. Evästeillä kerättävillä tiedoilla ei tunnisteta yksittäistä käyttäjää. Lisätietoja käyttäjille kohdistetusta mainonnasta saa Your Online Choices -sivustolta [www.youronlinechoices.com]
Käyttäjä voi estää evästeiden tallentumisen tietokoneelleen, mutta tällöin käyttäjä ei voi täysin hyödyntää Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n tarjoamia verkkopalveluita.

7. Tietojen mahdolliset luovutukset
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj ei luovuta asiakastietoja konsernin ulkopuolisella tahoille, poislukien lakisääteiset tietojen luovutukset viranomaisille. Rikostapauksissa Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj voi luovuttaa tietoja viranomaisille kun viranomainen esittää tätä koskevan perustellun pyynnön.
Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Tiedot on tallennettu tietojärjestelmien tietokantoihin. Järjestelmän tietoja käsittelevät vain ne Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n tai sen tytäryhtiöiden palveluksessa olevat työntekijät, joilla työnsä puolesta on siihen oikeus. Rekisterin käyttäjillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj estää luvattoman pääsyn verkkosivustojen kautta henkilötietoihin. Henkilötietojen siirtämisessä käytetään aina salattua yhteyttä.

9. Tarkastusoikeus, tietojen poistamisoikeus
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa ja oikaista Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n tietojärjestelmiin tallennetut tietonsa ottamalla yhteyttä konsernin toimialakohtaiseen asiakaspalveluun.
Asiakkaalla on myös oikeus pyytää tietojensa poistamista mikäli seuraavat perusteet täyttyvät:
– henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsiteltiin
– asiakas peruuttaa suostumuksensa omien henkilötietojensa käsittelyyn , eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta
Voimassaoleva lainsäädäntö tai muut viranomaisperuseet voivat estää tietojen poistamisen.
10. Tietosuojaselosteen päivittäminen
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj muuttaa tietosuojaselostetta tarvittaessa, erityisesti silloin kun palveluita kehitetään. Kun tietosuojaselostetta on muutettu, viimeisin muutospäivämäärä löytyy tietosuojaselosteen yläreunasta.