Vastuullisuus yhdistää Alma Mediaa ja PunaMustaa

Mediakonserni Alma Media ja PunaMusta ovat tehneet pitkäjänteistä yhteistyötä jo yli 13 vuoden ajan. PunaMustan painotuotannosta lähtee eteenpäin useita Alman huippujulkaisuja joka viikko. Näitä ovat muun muassa Talouselämä, Arvopaperi, Kauppalehti Optio ja IT-alan julkaisut. Lisäksi PunaMustan painoliiketoimintaan kuuluvan media-alan ammattilaisen, Faktorin graafikot auttavat sivunvalmistuksessa ja kuvankäsittelyssä Alma Talentin tarpeiden mukaan. Yhtiöitä yhdistää kumppanuuden lisäksi myös yritysvastuun eteen tehtävä sitoutunut työ hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

Alma Median Risto Jauhiainen

Alma Media on palveluliiketoimintaan ja journalistisiin sisältöihin keskittyvä mediakonserni, joka on tunnettu suomalaisista mediabrändeistään kuten Talouselämästä ja Kauppalehdestä. Konsernissa työskentelee lähes 2000 media-alan ammattilaista, joista kolmannes toimii yhtiön kansainvälisissä liiketoiminnoissa Suomen ulkopuolella.

Mediakonserni Alma Media on asettanut maailman kolmantena media-alan yhtiönä Science Based Targets-aloitteen hyväksymät, tieteeseen perustuvat tavoitteet hiilidioksidipäästöjensä vähentämiseksi. Alma Median SBT-tavoitteena on vähentää toiminnastaan suoraan koituvia hiilidioksidipäästöjä 21 prosenttia vuoteen 2025 mennessä ja alihankintaketjunsa aiheuttamia epäsuoria hiilidioksidipäästöjä kymmenen prosenttia vuoteen 2023 mennessä. Alma Median hankintajohtajan Risto Jauhiaisen mukaan ympäristötavoitteiden johtamisella luodaan selvää etua niin ympäröivälle yhteiskunnalle kuin liiketoiminnalle.

– Selkeät ympäristötavoitteet auttavat meitä kehittämään omaa toimintaamme ja luomaan tehokkuutta ympärillemme, oli sitten kysymys logistiikasta, painotoiminnasta, toimitiloista kuin jätteiden käsittelystä. Painetun printin puolella olemme onnistuneet vahvistamaan kierrätysajattelua ja vähentämään ympäristöpäästöjä ja samalla myös kustannuksia. Kannamme näillä toimilla osaltamme vastuuta ilmastonmuutoksen torjumisesta, Risto Jauhiainen toteaa.

Kumppanit mukana kuormituksen vähentämisessä

Alma Media on ottanut laajan kumppaniverkostonsa mukaan vastuullisuustyöhön. Yhtiö on neuvotellut verkostonsa kanssa omista tavoitteistaan ja kannustanut kumppaneitaan kiinnittämään huomiota hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Jauhiaisen mukaan haaste on otettu vastaan myönteisessä mielessä ja kumppaniverkosto on mukana ilmastotalkoissa omalla osuudellaan: kumppanit seuraavat ja raportoivat omista ympäristötavoitteistaan osana toimitusketjua. Ympäristöpainotuksella onkin yhä enemmän vaikutusta kumppanivalintoihin, sillä myös kuluttajat tekevät tänä päivänä valintojaan vastuulliseen toimintaan perustuen.

PunaMustalla on käytössään ympäristöasioiden hoidossa ISO 14001 -ympäristöjohtamisjärjestelmä, joka on sertifioitu lähes koko PunaMusta Media -konsernissa. PunaMusta sertifioitui viime vuonna myös kansainväliseen ClimateCalc-hiilijalanjäljen elinkaariarviointiin, jolla mitataan painotuotteen elinkaaren aikana syntyvien kasvihuonekaasujen kokonaismäärää. PunaMusta onkin sitoutunut vähentämään omaa hiilijalanjälkeään 20 prosenttia vuoteen 2025 mennessä.

– PunaMustalla on toimittu esimerkillisesti ja ketterästi painotuotteiden ympäristövaikutusten mittaamisessa ja omien kehitystavoitteiden määrittelemisessä hiilidioksidipäästöjen osalta. Systemaattista ja sertifikaattien mukaista ympäristöjohtamista, Risto Jauhiainen painottaa.

Joustavuus kiitettävää tasoa

Pitkä yhteistyö Alman ja PunaMustan välillä on hionut kumppanuutta myös arjen tekemisessä niin aikakauslehtien painotuotannossa kuin myös sivunvalmistuksessa, jossa faktorilaiset työskentelevät osana Alman lehtituotannon tiimiä. Jauhiaisen mukaan tiivis keskusteluyhteys onkin yksi tehokkaan toiminnan avaintekijöistä yhtiöiden välillä.

– Olen hyvin tyytyväinen PunaMustan ja faktorilaisten nopeaan reagointikykyyn ja vuorovaikutukseen hektisessä mediamaailmassa, jossa ympäristö muuttuu koko ajan. Haasteellisissa tilanteissa loppuasiakkaan tarpeet hoidetaan aina ensin kuntoon, mikä on meille hyvin tärkeää. Joustavuus on tässä yhteistyössä kiitettävää tasoa ja prioriteetit kohdallaan, Risto Jauhiainen tiivistää yhteistyön edut.

PunaMusta Oy