Kotimainen työ ja joustava palvelukulttuuri siivittävät yhteistyötä

Jyty on julkisilla ja yksityisillä aloilla työskentelevien ammattilaisten liitto, joka edistää jäsentensä hyvinvointia, kehittymistä ja vaikuttamista työelämässä sekä työelämän laatua ja työmarkkinoiden toimivuutta.  Jytyn ja PunaMustan yli 20 vuoden yhteistyön taustalla on arvostus kotimaista työtä ja tehokasta palvelua kohtaan. Jytyn 70 vuotta täyttänyt jäsenlehti on rohkeasti uudistuvassa liitossa edelleen merkittävä osa arkipäivän viestintää.

Jäseniä Jytyssä on noin 50 000 ja eri ammattinimikkeitä jopa 2000. Jytyn jäsenistöön kuuluvat muun muassa monet sihteeri- ja hallintotyön, nuoriso- ja järjestötyön sekä sosiaalialan ammatit. Jytyn toimintaa on ohjannut aina keskeisinä arvoina työelämän oikeudenmukaisuus, palkkatasa-arvo ja naisten aseman parantaminen työmarkkinoilla.

– Tehtävä on Jytylle hyvin henkilökohtainen, sillä noin 84% liiton jäsenistöstä on naisia, Jytyn viestintäjohtaja ja päätoimittaja Kari Hietamäki kuvailee.

PunaMustan ja Jytyn yhteistyön keskeisenä palveluna ja viestinnän välineenä on liiton moderni jäsenlehti, joka ilmestyy kahdeksan kertaa vuodessa. 52-sivuinen lehti on vielä tänäkin päivänä merkittävä osa Jytyn laajaa viestintäpalettia. Lehti painetaan vastuullisesti Joutsenmerkitylle paperille, jolloin lehden paperiraaka-aine on peräisin kestävän kehityksen mukaisesti hoidetuista metsistä.

Vuosien varrella lehti on saanut jäseniltä hyvää palautetta niin sisällöstään kuin visuaalisuudestaan, minkä lisäksi luontoarvot huomioivaa painotyötä aina paperista lähtien arvostetaan jäsenistössä.

– Vuoden 2020 helmikuussa uutena viestintäkanavana otamme käyttöön lisäksi Jyty-lehden verkkoportaalin, minkä rinnalla säilytämme Jyty-lehden printtiversion ennallaan, päätoimittaja Kari Hietamäki kertoo.

Lehden lisäksi Jyty viestii jäsenilleen myös nettisivujensa kautta sekä sosiaalisen median kanavia laajasti hyödyntäen. Somekanavista käytössä ovat muun muassa Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn sekä YouTube.

Annetuista lupauksista pidetään kiinni

– PunaMusta on Jytylle tärkeä yhteistyökumppani paitsi lehden painotalona myös muiden tuotteiden painamiseen erikoistuneena yrityksenä. Yhteistyön toimivuutta kuvaa hyvin se, että useiden kilpailutustenkin jälkeen PunaMusta-yhteistyö on jatkunut yhtäjaksoisesti yli 20 vuotta, Hietamäki sanoo.

PunaMustan ydinarvoja ovat toiminnan laatu, vastuullisuus sekä kotimaisen työn arvostaminen. PunaMustalla annetuista lupauksista pidetään kiinni, mikä on näkynyt myös Jytylle tärkeänä tekijänä yhteistyön pitkän historian aikana. Hietamäki linjaa liiton arvostavan yhteistyössä hyvää palvelua, laadukasta painojälkeä, aikataulujen pitävyyttä sekä tietysti kilpailukykyistä hinnoittelua.

”Yhteistyön toimivuutta kuvaa hyvin se, että useiden kilpailutustenkin jälkeen PunaMusta-yhteistyö on jatkunut yhtäjaksoisesti lähes 20 vuotta.”

Avainlippu merkkinä kotimaisesta työstä

Myös kotimaisen työn tukeminen on Jytylle tärkeä arvo yhteistyön taustalla. Avainlippu-yrityksenä PunaMustalle kotimaisuus ja suomalainen työ ovat arvoja, joista pidetään huolta niin jokapäiväisessä toiminnassa kuin isoissa päätöksissä.

PunaMusta mahdollistaa vakituisen työpaikan usealle suomalaiselle painoalan ammattilaiselle, minkä lisäksi painotalon arjessa henkilöstöä pidetään edellytyksenä hyvälle palvelulle ja tuotteiden tinkimättömälle laadulle. 100-vuotiaan Jytyn (aiemmin Kunnallisvirkamiesliito KVL) 70 vuotta täyttäneen jäsenlehden yhteistyö PunaMustan kanssa on hieno esimerkki siitä, kuinka liiton toimintaa ohjaa myös virallisen toiminnan ulkopuolella toimihenkilöliiton arvot.