Inkjet-ohjeet sanomalehti-tuotantoon

Informaatio postitusaineiston mukaan
• Postitusaineiston mukana tulee toimittaa Itellan asiakas- sekä laskutusosoitteennumero
• Tieto tuotteen postitustavasta (Asiakassuora, Press basic 1 ja 2…)

Osoiteaineisto
• Osoitteisto voidaan tulostaa tuotteeseen maksimissaan neljälle riville
• Yhdelle riville mahtuu maksimissaan 30 merkkiä
• Osoitteisto voi olla: CSV, XLS, XLSX, TSL tai sarkaineroteltu tekstitiedosto. Muissa tapauksissa ota yhteys PunaMustan yhteyshenkilöön.
• Yhden tilaajan tiedot tulee olla yhdellä rivillä.

Esimerkki inkjet -tietuekuvauksesta:
• Kenttä 1 nimi1 (pakollinen)
• Kenttä 2 nimi2
• Kenttä 3 lähiosoite (pakollinen)
• Kenttä 4 postinumero (pakollinen)
• Kenttä 5 Postitoimipaikka (pakollinen)

Kotimaiset osoitteet
Tulee toimittaa yhtenä tiedostona. Tiedostojen yhdistäminen on myös mahdollista.
Jos työssä versioita, kuten erilaisia liitteistyksiä, täytyy osoitteet toimittaa eri tiedostoina.

Ulkolaiset osoitteet
Tulee toimittaa aina omana tiedostonaan, jossa maatunniste on omassa kentässään.

Osoitteiden toimitus
• Sähköpostilla osoitteeseen inkjet@punamusta.com
• Ftp:lle (saat tarvittaessa tunnukset ja ohjeet yhteyshenkilöltäsi)
• Lähettäessäsi osoitteet sähköpostilla, laita viestin otsikoksi lehden nimi ja numero (Lehtemme 3/2012)
• Kirjoita viestiin tiedostojen nimet ja osoitemäärät tiedostoittain
• Mikäli tiedostoissa versioita, tulee myös ne mainita
• Mainitse myös osoitteiden yhteyshenkilö, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
• Lähettäessäsi osoitteet ftp:lle, lähetä siitä raportti osoitteeseen inkjet@punamusta.com
• Raportissa tulee olla samat tiedot kuin sähköpostilla osoitteita lähettäessä.

Painotuotteen inkJet-tila ja sijainti
• Osoitteellisiin tuotteisiin tulee jättää vähintään 40 mm korkea ja 90 mm leveä valkoinen tila tuotteen reunasta mitattuna.
•  Osoitteelle varatun tilan sijainti.

Tabloid postitaitettu:     Etusivun yläkulma, tulostus pystyssä
Tabloid suora:     Etusivun oikea yläkulma, tulostus vaakana
Broadsheet postitaitettu:     Etusivun vasen yläkulma, tulostus vaakana
Broadsheet suora:     Etusivun vasen yläkulma, tulostus pystyssä

 

 

 

 

• Ongelmatilanteissa ota yhteys painotalon yhteyshenkilöösi.PunaMusta Oy