PunaMustan inkjet-ohjeet Heatset-tuotantoon

Osoitteiston muoto

 • Osoitetiedosto voi olla sarkaineroteltu tekstitiedosto (tai csv).
 • Yhden tilaajan tiedot tulee olla yhdellä rivillä.

Esimerkki tietuekuvauksesta:

 • Kenttä  1 Asiakasnumero (tai muu vastaava kustantajan tieto)
 • Kenttä 2 nimi1 (pakollinen)
 • Kenttä 3 nimi2
 • Kenttä 4 nimi3
 • Kenttä 5 lähiosoite1 (pakollinen)
 • Kenttä 6 lähiosoite2
 • Kenttä 7 Postinumero ja postitoimipaikka (voivat olla tiedostossa eri kentissä) (pakollinen)
 • Kenttä 8 Maatieto
 • Kenttä 9 Kappalemäärä
 • Kenttä 10 Lajittelukriteeri
 • Lisäkentät (max kolme kpl) esim. näytelehti- tai osoitelähdemerkintöjä varten

Osoitetiedostossa tulisi olla vain tulostettavat tiedot, ei mitään ylimääräisiä tietoja kuten puhelinnumeroita tai sähköpostiosoitteita. Tiedostoon siis vain ne tiedot, jotka lehteen halutaan tulostaa.

Osoitekäsittelijämme eivät tee tiedostoon mitään korjauksia, vaan tiedosto käsitellään sellaisenaan.
Jos tiedostossa on viallisia osoiterivejä (esim. postinumero puuttuu), järjestelmä poistaa ne postitettavien joukosta.

Kotimaiset osoitteet

Tulee toimittaa yhtenä tiedostona, jos mahdollista. Tiedostojen yhdistäminen on myös mahdollista.
Jos työssä versioita, kuten erilaisia liitteistyksiä, täytyy osoitteet toimittaa eri tiedostoina tai yhdessä tiedostossa versioittain lajittelukriteerillä varustettuna.

Ulkolaiset osoitteet

Tulee toimittaa aina omana tiedostonaan, jossa maatunniste on omassa kentässään.

Monikappaleiset lähetykset

Jos samaan osoitteeseen halutaan lähettää useampia lehtiä, tulee kappalemäärän olla omassa kentässään tai osoite voi toistua kotimaisten osoitteiden tiedostossa halutun kappalemäärän verran.

Osoitteiden toimitus

 • Sähköpostilla osoitteeseen inkjet@punamusta.com
 • Ftp:lle (saat tarvittaessa tunnukset ja ohjeet yhteyshenkilöltäsi)

Lähettäessäsi osoitteet sähköpostilla

 • Laita viestin otsikoksi lehden nimi ja numero (Lehtemme 3/2012)
 • Kirjoita viestiin tiedostojen nimet ja osoitemäärät tiedostoittain
 • Mikäli tiedostoissa versioita, tulee myös ne mainita
 • Mainitse myös osoitteiden yhteyshenkilö, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Lähettäessäsi osoitteet ftp:lle

 • Lähetä siitä raportti osoitteeseen inkjet@punamusta.com
 • Raportissa tulee olla samat tiedot kuin sähköpostilla osoitteita lähettäessä.

Painotuotteen inkJet-tila

 • Inkjet-osoitteellisten tuotteiden takakanteen tulee jättää minimissään 30 mm korkea valkoinen tila.
 • Vastaanottajan osoitetiedot tulostetaan aina tuotteen oikeaan reunaan.
 • Osoitetilan minimileveys oikeasta reunasta on 150 mm, joka riittää osoitteisiin kotimaan liikenteessä.
 • Jos osoitetilaan tulee Itellan maksumerkintöjä tai muita lisätekstejä, tulee tilan olla koko takakannen levyinen.
 • PunaMusta huolehtii maksumerkintöjen tulostamisesta painotuotteisiin. Merkinnät voidaan myös painaa
  tuotteeseen.
 • Ongelmatilanteissa ota yhteys painotalon yhteyshenkilöösi.

PunaMusta Oy