Yleistä Sanomalehtituotteen aineistosta

Tuotteen koko ja asettelut

 • Julkaisun koko taitossa tulee olla lopullisen tuotteen kokoinen
 • Julkaisun kuvat, txtit ym. elementit eivät saa ylittää maksimia painopinta-alaa
 • Tee julkaisu taittoon yksittäisinä sivuina, ei aukeamittain eikä sivupareina.
 • PDF-tiedostoon voi sisältyä useampia peräkkäisiä sivuja.
 • Älä jätä aineistoon ylimääräisiä tyhjiä sivuja.
 • Leikkausmerkkejä ei tarvita
 • Tabloid:
  • raaka-formaatti: 280 mm x 400 mm
  • maksimi painopinta-ala: 264 mm x 380 mm
  • Sivuparien painopinta sijoittuu selän puolelta yhteen, pystysuunnassa keskelle raaka-formaattia.
  • Tabloid-tuotteessa painopinta voi jatkua selän yli, yleisesti käytetty sisämarginaali on 10 mm.

tabloid_pp_uusi

 

 • Broadsheet:
  • raaka-formaatti: 400 mm x 560 mm
  • maksimi painopinta-ala: 380 mm x 528 mm
  • Painopinta sijoittuu keskelle raaka-formaattia

Broadsheet pp

 

 • Broadsheet-panorama:
  • raaka-formaatti: 800 mm x 560 mm
  • maksimi painopinta-ala: 780 mm x 528 mm

Broadsheet panorama pp

Värit

 • Punamustan sanomalehtituotannon työnkulussa 100% mustaa ei pakoteta päällepainavaksi (Overprint), mutta valkoinen pakotetaan aukottavaksi (Knockout). Kun määrität näitä asioita aineistoon, huomioi, että suositeltu maksimi päällekkäisen värin määrä on 240 %
 • Suosittelemme pitämään kuvat RGB-muodossa (Adobe RGB).
 • 4-väritöissä RGB-elementit kääntyvät työnkulussa painopaperinmukaiseen CMYK -profiiliin, käännöksessä huomioidaan mahdollisesti aineiston mukana oleva input-profiili.
 • Työnkulun rgb->cmyk automatiikka ei poista tarvetta käsitellä rgb-kuvat käytettävän painopaperin ominaisuuksien mukaisesti.
 • Huomioitava, että mustat leipätekstit ja muut vastaavat elementit tulee olla vain 100% musta.
 • Työnkulku ei tarkista kuvien icc-profiilia eikä kuvien ja elementtien kokonaisvärimäärää.

Kuvien resoluutio

 • Sanomalehtituotteissa 200 dpi lopullisessa koossaan.

Tiedostojen nimeäminen

Älä käytä tiedostojen nimissä skandi- tai erikoismerkkejä. Nimessä tulee olla alaviiva sivunumeron edessä, mutta tiedoston nimi ei kuitenkaan saa alkaa alaviivalla.

Suositeltavia nimiä on: ’tilausnumero’_’sivunumero’.pdf   tai  ’työnnimi’_’sivunumero’.pdf

Esimerkki:

123456_006.pdf  tai

Karjalainen-07-15_006.pdf

Puhtaaksileikattaviin tuotteisiin huomioitavaa

 • Puhtaaksileikattavan julkaisun koko taitossa tulee olla lopullisen tuotteen kokoinen.
 • Leikkuuvarat ylä-, ala- ja ulkoreunaan 8 mm. Sisäreunaan 0 mm.
 • Leikkausmerkkejä ei tarvita.

PDF-tiedoston tuottaja/valmistaja/tekijä on vastuussa aineiston riittävistä leikkuuvaroista.

Tuotteen koko ja asettelut

 • Tabloid-tuote voidaan puhtaaksileikata:
  • 230 mm – 267 mm leveäksi
  • 300 mm – 375 mm korkeaksi

Tabloid Trim

 

 • Broadsheet-tuote voidaan puhtaaksileikata:
  • 350 mm – 380 mm leveäksi
  • 460 mm – 530 mm korkeaksi

Broadsheet trim

 

 • Broadsheet Panorama-tuote voidaan puhtaaksileikata:
   • 700 mm – 796 mm leveäksi
   • 460 mm – 558 mm korkeaksi

  BroadPanorama trim

 

Värinhallinta

Erityisesti sanomalehtituotannossa oikean väriprofiilin käyttäminen aineiston valmistamiseen on tärkeää.

Profiilin valinta Sanomalehti-tuotantoon:

 • Kaikille paperilaaduille: WAN-IFRAnewspaper26v5.icc

ICC-profiilin aineiston valmistamiseen ja vedostamiseen voit ladata tästä:

ICC-profiili sanomalehtituotantoon

Jos aineistossasi on RGB-elementtejä ne kääntyvät PunaMusta Oy:n työnkulussa oikeaan kohdeprofiiliin, käännöksessä huomioidaan mahdollisesti aineiston mukana oleva input-profiili.

Jos sinulla on profiilin valinnasta kysyttävää, ota yhteyttä PunaMustan reproon, puh. 010 230 8484 tai prepress@punamusta.com.

Ympäristövastuullisuus-merkinnät

PunaMustalla on Pohjoismaisen ympäristömerkin (Joutsenmerkki) sekä PEFC-Chain of Custody-merkkien käyttöoikeus. Merkkien avulla viestitämme painotuotteen lukijalle ympäristöasioiden vastuullisesta hoidosta. PEFC-merkistä on kaksi versiota, toisessa on mukana merkin tarkoitusta avaava PEFC-väittämä.

Molempia merkkejä koskevat säännöt:

– Merkin käyttölupa on painotalokohtainen, lupanumero tulee olla oikein.
– PunaMustaa koskevat merkit tulee sijoittaa painopaikka-tiedon yhteyteen.
– Merkkejä saa skaalata, mutta niiden yhteydessä olevat tekstit sekä lupanumero tulee olla luettavissa.
– Merkkien väriä ei saa vaihtaa. Tarvittava värivalikoima löytyy oheisesta zip-paketista.

Voit ladata merkit käyttöösi tästä

Arkitex pikaohje

Lataa ohje tästä

PDF-asetukset

Jos käytät sivunvalmistukseen InDesign-ohjelmaa, suosittelemme PDF-tiedoston valmistamista exporttaamalla oheisilla asetuksilla.

Voit ladata JobOptions-tiedoston Acrobat Distiller ja InDesign CS tästä:

PuMu_Cold.joboptions  – Raaka-formaattisille tuotteille

PuMu_Cold_trim.joboptions  – Puhtaaksileikattaville tuotteille

Liitteistäminen heikkoliimatarralla

Tuotteen tai tuotteen osan kanteen voidaan tarroittaa heikkoliimatarra. Tarra voidaan sijoittaa oheisiin havainnekuviin oranssilla merkatulle alueelle.

 • Tarran äärimitta 76 mm x 76 mm
 • Tarra voi olla ns. monisivuinen
 • Tarra liimataan koneellisesti, sijainnin tarkkuus ±5 mm
 • Tarran aineiston toimitus 3 viikkoa ennen painopäivää
 • Tarran asento painotuotteeseen nähden on määritettävä aineiston toimituksen yhteydessäPunaMusta Oy