Prepress instruktioner

Allmänt

Produktens storlek och inställningar

 • Publikationens storlek i layouten ska vara den slutliga produktens storlek.
 • Gör layouten som separata sidor, inte som uppslag eller sidpar.
 • En PDF-fil kan innehålla flera på varandra följande sidor.
 • Lämna inga överflödiga tomma sidor i materialet.

Utfall

 • Skärsmån 3 mm.
  PDF-filens skapare/framställare/producent har ansvaret för tillräcklig skärsmån i materialet.

Färger

 • Vid 4-färgs tryck konverteras RGB-objekt automatiskt till CMYK-profil.
 • I PunaMustas arbetsflöde tvingas 100 % svart att bli övertryck (Overprint) och vit tvingas att bli ursparning (Knockout).
 • Undvik att placera element närmare kanten än 4 mm.

Bildupplösning

 • Bildupplösning 300 dpi, oberoende av rastreringsmetod. I coldset-produkter 200 dpi.

Använd inte skandinaviska tecken eller specialtecken i filnamn. I filnamnet ska det finnas ett understreck före sidnumret, men filnamnet får inte börja med ett understreck.


Färgkontroll

ICC-profiler för material samt färgprover kan hämtas här:

Punamusta ICC-profiler

Profilval för Heatset-produktion enligt papperstyp:

 • ISO Coated V2 300, för MWC och HWC -papper.
 • PSO LWC Improved, för LWC-papper.
 • PSO MFC paper, för MFC-papper
 • PuMu-Uncoated240_A, för obestruket papper.

Profilval för arkproduktion enligt papperstyp:

 • ISO Coated V2 300, för bestruket papper.
 • PuMu-Uncoated240_A, för obestruket papper.

Profilval för Coldset-produktion:

 • ISONewsPaper26v4, för all slags papper.
Om du har RGB-element i ditt material, konverteras de i PunaMustas arbetsflöde enligt papperskvalitetens profiler. Eventuell input-profil behålls i möjligaste mån.


PDF-inställningar

Om du använder InDesign, rekommenderar vi att du exporterar när du gör PDF-filer.

Du kan hämta en JobOptions-fil för Acrobat Distiller och InDesign CS här:  [uppdaterad 13.5.2011]

Punamusta pdf-inställningar v.1.6 B


Överföring av materialet

Ftp-server:
ftp://ftp.punamusta.com. Inloggningsuppgifter får du av din kontaktperson. Använd en ftp-klient för överföring av material.

Mac: Cyberduck for Mac, kan hämtas här: http://cyberduck.ch
PC: FileZilla for PC kan hämtas här: http://filezilla-project.org/


Portal

Portal, webbaserat mottagnings- och godkännandesystem för material. http://portal.punamusta.com
Inloggningsuppgifter får du av din kontaktperson.

Portal-systemets användningsinstruktioner kan du hämta här:

Portal-instruktion (en)