Yleistä Sanomalehtituotteen aineistosta

Tuotteen koko ja asettelut

 • Julkaisun koko taitossa tulee olla lopullisen tuotteen kokoinen
 • Julkaisun kuvat, txtit ym elementit eivät saa ylittää maksimia painopinta-alaa
 • Tee julkaisu taittoon yksittäisinä sivuina, ei aukeamittain eikä sivupareina.
 • PDF-tiedostoon voi sisältyä useampia peräkkäisiä sivuja.
 • Älä jätä aineistoon ylimääräisiä tyhjiä sivuja.
 • Leikkausmerkkejä ei tarvita 
 • Tabloid:
  • raaka-formaatti: 280 mm x 400 mm
  • maksimi painopinta-ala: 266 mm x 380 mm
  • Sivuparien painopinta sijoittuu selän puolelta yhteen, pystysuunnassa keskelle raaka-formaattia.
  • Tabloid-tuotteessa painopinta voi jatkua selän yli, yleisesti käytetty sisämarginaali on 10 mm.

tabloid_pp_uusi

 • Broadsheet:
  • raaka-formaatti: 400 mm x 560 mm
  • maksimi painopinta-ala: 380 mm x 532 mm 
  • Painopinta sijoittuu keskelle raaka-formaattia 
Broadsheet pp


 • Broadsheet-panorama:
  • raaka-formaatti: 800 mm x 560 mm
  • maksimi painopinta-ala: 780 mm x 532 mm
Broadsheet panorama pp

 

Värit

 • Punamustan sanomalehtituotannon työnkulussa 100% mustaa ei pakoteta päällepainavaksi (Overprint), mutta valkoinen pakotetaan aukottavaksi (Knockout). Kun määrität näitä asioita aineistoon, huomioi, että suositeltu maksimi päällekkäisen värin määrä on 240 %.

Kuvien resoluutio 

 • Sanomalehtituotteissa 200 dpi lopullisessa koossaan.

 

 

Tiedostojen nimeäminen 

Älä käytä tiedostojen nimissä skandi- tai erikoismerkkejä. Nimessä tulee olla alaviiva sivunumeron edessä, mutta tiedoston nimi ei kuitenkaan saa alkaa alaviivalla.

Suositeltavia nimiä on: 'tilausnumero'_'sivunumero'.pdf   tai  'työnnimi'_'sivunumero'.pdf 

Esimerkki:

123456_006.pdf  tai

Karjalainen-07-15_006.pdf

 

 

 

Puhtaaksileikattaviin tuotteisiin huomioitavaa 

 • Puhtaaksileikattavan julkaisun koko taitossa tulee olla lopullisen tuotteen kokoinen.
 • Leikkuuvarat ylä-, ala- ja ulkoreunaan 8 mm. Sisäreunaan 0 mm.
 • Leikkausmerkkejä ei tarvita.
PDF-tiedoston tuottaja/valmistaja/tekijä on vastuussa aineiston riittävistä leikkuuvaroista.

 

 

Tuotteen koko ja asettelut

 • Tabloid-tuote voidaan puhtaaksileikata:
  • 230 mm – 278 mm leveäksi
  • 300 mm – 396 mm korkeaksi
Tabloid Trim • Broadsheet-tuote voidaan puhtaaksileikata:
  • 350 mm – 398 mm leveäksi
  • 460 mm – 558 mm korkeaksi
Broadsheet trim


 • Broadsheet Panorama-tuote voidaan puhtaaksileikata:
  • 700 mm – 796 mm leveäksi
  • 460 mm – 558 mm korkeaksi
BroadPanorama trim

 

 

Värinhallinta

Erityisesti sanomalehtituotannossa oikean väriprofiilin käyttäminen aineiston valmistamiseen on tärkeää.

ICC-profiilin aineiston valmistamiseen ja vedostamiseen voit ladata tästä: WAN-IFRAnewspaper26v5.icc

Huom! Profiili päivitetty 4/2016. 

 

Jos aineistossasi on RGB-elementtejä ne kääntyvät PunaMusta Oy:n työnkulussa oikeaan kohdeprofiiliin, käännöksessä huomioidaan mahdollisesti aineiston mukana oleva input-profiili.

 

Jos sinulla on profiilin valinnasta kysyttävää, ota yhteyttä PunaMustan reproon, puh. 010 230 8484 tai prepress@punamusta.com.


Ympäristö vastuullisuus-merkinnät

Punamustalla on Pohjoismaisen ympäristömerkin (Joutsenmerkki), sekä PEFC-Chain of Custody-merkkien käyttöoikeus. Merkkien avulla viestitämme painotuotteen lukijalle ympäristöasioiden vastuullisesta hoidosta. PEFC-merkistä on kaksi versiota, toisessa on mukana merkin tarkoitusta avaava PEFC-väittämä.

Molempia merkkejä koskevat säännöt:

- Merkin käyttölupa on painotalokohtainen, lupanumero tulee olla oikein.
- Punamustaa koskevat merkit tulee sijoittaa painopaikka-tiedon yhteyteen.
- Merkkejä saa skaalata, mutta niiden yhteydessä olevat tekstit, sekä lupanumero tulee olla luettavissa.
- Merkkien väriä ei saa vaihtaa. Tarvittava värivalikoima löytyy oheisesta zip-paketista.

Voit ladata merkit käyttöösi tästä

 

Arkitex pikaohje

Lataa ohje tästä


PDF-asetukset

Jos käytät sivunvalmistukseen InDesign-ohjelmaa, suosittelemme PDF-tiedoston valmistamista

exporttaamalla oheisilla asetuksilla.

Voit ladata JobOptions-tiedoston Acrobat Distiller ja InDesign CS tästä:

PuMu_Cold.joboptions  - Raaka-formaattisille tuotteille

PuMu_Cold_trim.joboptions  - Puhtaaksileikattaville tuotteille

 

 

 

Liitteistäminen heikkoliimatarralla

Tuotteen tai tuotteen osan kanteen voidaan tarroittaa heikkoliimatarra. Tarra voidaan sijoittaa oheisiin havainnekuviin oranssilla merkatulle alueelle.

 

 • Tarran äärimitta 76 mm x 76 mm
 • Tarra voi olla ns. monisivuinen
 • Tarra liimataan koneellisesti, sijainnin tarkkuus ±5 mm
 • Tarran aineiston toimitus 3 viikkoa ennen painopäivää
 • Tarran asento painotuotteeseen nähden on määritettävä aineiston toimituksen yhteydessä
 •  

  broadsheet_liima

  tabloid_s_liima

  tabloid_pt_liima